banner-image

Prerađivačima poljoprivrednih proizvoda u Vojvodini bespovratno 95 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2024. godini.

Predmet konkursa je sufinansiranje potrebne nove opreme za proizvodnju i preradu mesa i mleka, proizvodnju vina i rakije,  preradu voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja i preradu pčelinjih proizvoda.

Za realizaciju mere predviđeno je ukupno 95.000.000,00 dinara za različite aktivnosti.

Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u  2024. godini.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara.

Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2024. godini. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 3.500.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara.

Aktivnost 3: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu voća, povrća (uključujući pečurke), uljanih kultura, začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja u AP Vojvodini u 2024. godini. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.200.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara.

Aktivnost 4: Sufinansiranje investicija u nabavku opreme za preradu pčelinjih proizvoda u AP Vojvodini u 2024. godini. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 350.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 150.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, osnivači pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Pravilniku utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Konkurs je otvoren do 05.04.2024. godine.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se isključivo elektronskim putem kroz AgroSens platformu.

Sve dodatne informacije za Aktivnost 1 možete dobiti putem telefona: 021/488-1852 od 13,00-15,00 časova ili na e- mejl: [email protected]

Sve dodatne informacije za Aktivnost 2 možete dobiti putem telefona: 021/487-4430 od 13,00-15,00 časova ili na e- mejl [email protected]

Sve dodatne informacije za Aktivnost 3 možete dobiti putem telefona: 021/487-4416 od 13,00-15,00 časova ili na e- mejl [email protected]

Sve dodatne informacije za Aktivnost 4 možete dobiti putem telefona: 021/487-4186 od 13,00-15,00 časova ili na e- mejl [email protected]

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izjavu dobavljača, izjavu 1 i 2, zahtev za isplatu i izveštaj o namenskom utrošku sredstava, model poslovnog plana i Uputstvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.