banner-image

Šećernu repu sejati gušće po ivicama parcela zbog pipe

Na lokalitetu  Senta, u feromonskim klopkama koje su postavljene na starim repištima, registrovana su imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris), saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

 Ova štetočina prezimljava kao odrasla jedinka na starim repištima, na dubini od 20-30 cm. Imago se pojavljuje u proleće kad je temperatura zemljišta oko 10°C, a temperatura vazduha iznad 15°C . 

Setva šećerne repe je u toku. Preporuka je gušća setva na ivičnim delovima parcela,  jer na nižim temperaturama pipa ne leti, i u početku će se hraniti na ovim lovnim pojasevima, gde se može lakše i suzbijati, tretiranjem samo ivičnih delova. Takođe, preporučuje se i kopanje lovnih kanala oko starih repišta i stavljanje insekticida u njih.

Sa porastom temperature, iznad 20°C , repina pipa počinje da leti,  masovno leti iznad 25°C, a onda su ugroženi svi delovi parcele.

Za hemijskim tretmanom još nema potrebe, ali preporuka proizvođačima je da svakodnevno obilaze repišta u toku najtoplijeg dela dana i prate pojavu ove štetočine na novoposejanim usevima.