banner-image

Za unapređenje stanja šuma Vojvodina izdvojila 172 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2024. godinu.

Cilj Konkursa jeste povećanje šumovitosti AP Vojvodine, poboljšanje stanja šuma, unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom šumskih puteva i mostova na njima, unapređivanje rasadničke proizvodnje i unapređivanje stanja u oblasti zaštite šuma od požara.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom Konkursu jeste do 172.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:

  1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:
  2. Melioracija degradiranih šuma u ukupnom iznosu do 85.000.000,00 dinara po maksimalnoj jediničnoj ceni do 150.000,00 dinara po hektaru.
  3. Unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom i rekonstrukcijom šumskih puteva u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:
  4. Gradnja mosta na trasi šumskog puta u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:
  5. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara.
  6. Nabavka opreme za zaštitu šuma od požara u ukupnom iznosu do 22.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste za tačke 1. i 2. zaključno sa 15.10.2024. godine, a za tačke 3, 4, 5  i 6. zaključno sa 31.05.2024. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/488-1852.

Obrazac prijave i prateći obrasci za sve tačke mogu se sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).