banner-image

Robne rezerve oglasile razmenu pšenice za brašno

Robne rezerve oglasile su prikupljanje pismenih ponuda za razmenu merkantilne pšenice za 32.500 tona pšeničnog belog brašna „T-500“, koje će se dobiti meljavom, radi interventne prodaje proizvođačima hleba.

Merkantilna pšenica treba da je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, hektolitarske mase minimum 76 kg/hl, vlage maksimalno 13%, ukupnih primesa 2%.

Pšenično belo brašno je u rasutom stanju ili propisno upakovano u vreće koje su egalizovane na 50 kg ili 25 kg neto mase. Cena je 22,00 din /kg bez PDV-a, odnosno 24,20 din/kg, sa PDV-om. 5.

Isporuka je najkasnije u roku 10 dana od dana preuzimanja merkantilne pšenice. Obaveza ponuđača je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije skladišti brašno do konačne isporuke.

Plaćanje je kompenzacijom nakon isporuke.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 03.04.2024. godine, do 11 časova.

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u zatvorenoj koverti u pisarnicu Direkcije na adresi: ul.Dečanska broj 8a, Beograd, 6. sprat.

Sve dodatne informacije i obaveštenja mogu se dobiti na telefone: 011/3343-652 i 021/526-890. Direkcija zadržava pravo jednostranog odustanka od realizacije ovog javnog oglasa.