banner-image

Eriofidne grinje ugrožavaju zasade leske, maline i kruške

Vremenski uslovi u kojima se odvija proizvodnja i koji su u najavi i za naredni period (visoke temperature vazduha i odsustvo padavina) izuzetno pogoduju razvoju štetočina. U zasadima leske, malina i krušaka prisutne su eriofidne grinje koje svojom ishranom na mladom lišću mogu pričiniti značajne štete, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS). 

U zasadima leske je uočeno prisustvo pupoljaka sa simptomima napada eriofidne grinje leske.  Napadnuti pupoljci su nabubreli i deformisani, a u njihovoj unutrašnjosti uočene su larve grinja. Takođe, larve su registrovane i na mladim listovima što ukazuje na početak njihove migracije ka mladim listovima. U zasadima gde se potvrdi prisustvo grinja preporučuje se primena nekog od registrovanih akaricida na bazi aktivne materije abamektin.

U zasadima malina mikroskopskim pregledima naličja listova uočeno je prisustvo prezimelih odraslih jedinki eriofidne grinje lista maline. U toku je migracija odraslih jedinki na mlade listove gde se dopunski hrane, a zatim na temperaturama iznad 25 °C počinje polaganje jaja. Strategija zaštite maline od eriofidne grinje zasniva se na suzbijanju prezimljujućih odraslih jedinki pre polaganja jaja. Za tu namenu mogu se koristiti ragistrovani akaricidi na bazi aktivnih materija abamektin ili bifenazat.

U pojedinim zasadima krušaka na listovima je uočeno prisustvo eriofidne grinje kruške. U krušicima je aktuelna zaštita od obične kruškine buve preparatima na bazi abamektina čime će se suzbiti i ova štetočina.

Prilikom primene preparata za zaštitu neophodno je pridržavati se uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača! Preporuka za poljoprivredne proizvođača je sprovođenje tretmana u večernjim satima jer su uljana repica i zasadi mnogih voćnih vrsta u fazi cvetanja!