banner-image

Siva kukuruzna pipa uočena u tek poniklim usevima

U usevima kukuruza iz najranijih rokova setve uočeno je prisustvo sive kukuruzne pipe, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Na području Severnobanatskog okruga (PIS regionalni centar Kikinda) u toku je setva kukuruza. Usevi iz najranijih rokova setve su u fazi od klijanja i nicanja do razvijena dva lista.

Vizuelnim pregledom useva na pojedinim parcelama uočeno je prisustvo sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) kao i simptoma oštećenja na mladim listovima kukuruza. Simptomi napada ove štetočine su utvrđeni najviše po obodu parcela.

Foto: PIS

Odrasle jedinke sive kukuruzne pipe izgrizaju kotiledone i ivične delove liski. Za useve kukuruza ova štetočina je najopasnija pri nicanju mladih biljaka pa sve do obrazovanja prvih listova. Najugroženiji su usevi koji se graniče sa prošlogodišnjim kukuruzištem.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se u fazi klijanaca utvrdi prisustvo 1 imaga sive kukuruzne pipe na metar kvadratni ili nekoliko dana posle nicanja od 3 do 5 imaga kukuruzne pipe po metru kvadratnom, sprovođenje hemijskih mera zaštite.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida u usevu kukuruza za suzbijanje ove štetočine. Prema standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO PP 2/17(1)) u cilju suzbijanja kukuruzne pipe mogu se koristiti insekticidi na bazi cipermetrina.