banner-image

Vreme je za zaštitu vinove loze od bolesti i štetočina

Na severnim obroncima Fruške gore zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od tri lista razvijena (BBCH 13) do faze cvast jasno vidljiva (BBCH 53), saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Od utorka se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola). Sa ciljem zaštite od navedenog patogena proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

  • Folpan 80 WDG ili Foltex (folpet) 0,15-0,2% ili Fighter (folpet) 1,25-2,4 kg/ha ili Solofol (folpet) 1-1,5 kg/ha

ili

  • Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

Vinova loza se nalazi u fazama razvoja kada je osetljiva na infekciju od strane gljive prouzrokovača pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Sa ciljem zaštite od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite preparatima na bazi elementarnog sumpora: Kumulus DF, Microthiol specijal disperse, Kossan WG, Wetsul, u koncentraciji 0,3-0,5% ili Thiovet jet 80 WG u količini 5-7 kg/ha. Kod osetljivijeg sortimenta na prouzrokovača pepelnice vinove loze (Frankovka, Šardone..) proizvođačima se preporučuje primena fungicida Karathane gold 350 EC (meptildinokap) u količini 0,5 l/ha.

Početak leta pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) na severnim obroncima Fruške gore registrovan je sredinom marta. Trenutno je u toku polaganje jaja i početak piljenja larvi ove štetočine. Sa ciljem zaštite od ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin: Cythrin 500 EC ili Cythrin max u koncentraciji 0,06-0,12% ili Tajfun u koncentraciji 0,015-0,03% ili Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba u koncentraciji 0,015-0,03%.