banner-image

Za podizanje ribnjaka u Vojvodini do 800.000 dinara, konkurs do 24. maja

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih u AP Vojvodini za 2024. godinu. Konkurs je otvoren do 24. maja.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 20.000.000 dinara bez PDV-a. Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 70 % od ukupne vrednosti zemljanih radova bez PDV-a. Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje korisnik sredstava. Celokupan iznos PDV-a pada na teret korisnika.

• iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 dinara po hektaru
• iznos sredstava za podršku podizanju novih ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

Podnosilac prijave za podizanje novih ribnjaka može podneti samo jednu prijavu po konkursu ili najviše dve prijave po podnosiocu za rekonstrukciju postojećih ribnjaka za najviše dva zasebno registrovana ribnjačka objekta – ribnjaka.
Cilj konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva.
Predmet konkursa je podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od jednog hektara i ne većoj od 100 ha.
Pod objektima se podrazumevaju isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.
S. K.