banner-image

Vreme je za pregled kukuruza i po potrebi tretman protiv plamenca

Na području Vojvodine, u zavisnosti od roka setve, usevi merkantilnog i semenskog kukuruza se nalaze u raličitim fazama razvoja listova, dok se usevi kukuruza šećerca nalaze u fazi od razvoja listova do faze cvetanja metlice i potpunog razvoja svile, saopšteno je iz Prognozno –izveštajne službe zaštite bilja(PIS).

Foto:PIS

Kukuruzni plamenac je najznačajnija štetočina kukuruza u našoj zemlji. Štete prouzrokuju larve koje se ubušuju u biljke kukuruza u kojima se hrane. Larve prve generacije oštećuju stablo što za posledicu ima lomljenje stabljike, naročito pri jačim vetrovima i kombajniranju, dok larve kasnijih generacija pored stabla oštećuju i klipove kukuruza.

Pregledom biljaka kukuruza, na naličju listova, registruje se prisustvo položenih jajnih legala kao i ispiljenih. U zavisnosti od lokaliteta, razvojne faze kukuruza i posejanog hibrida procenat biljaka sa položenim jajnim leglima se kreće do 10.

Za kukuruznog plamenca najatraktivniji su usevi iz prvih rokova setve, usevi sa gustim sklopom biljaka i bujnom vegetacijom.

Na području Vojvodine u toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije kukuruznog plamenca.

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi kukuruza šećerca i semenskog kukuruza gde je preporuka da se hemijske mere zaštite sprovedu ukoliko se na 5% biljaka registruju jajna legla i na početku piljenja larvi.

U usevima merkantinlog kukuruza hemijske mere zaštite se preporučuju kada su jajana legla plamenca prisutna na 10% biljaka. Suzbijanjem prve generacije plamenca u usevima merkantilnog kukuruza prinosi se povećavaju u proseku oko 5%, smanjuje se poleganje biljaka usled vetra, a registruje se i manji napad prouzrokovača bolesti na klipovima.

S obzirom na to da je u toku intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi prve generacjije kukuruznog plamenca proizvođačima kukuruza se preporučuju pregledi na prisustvo jajnih legala i po postizanju pragova štetnosti primena nekog od inskekticida: