banner-image

Besplatna sertifikacija proizvoda sa geografskim poreklom u Novom Sadu

Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za dodelu subvencija za troškove sertifikacije poljoprivrednih proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji Novog Sada za 2024.  godinu.

Ukupna sredstva po ovom pozivu iznose 1.500.000,00 dinara.

Subvencije će biti dodeljene ovlaščenim korisnicima oznake geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda do 100 odsto učešća, a po priloženom predračunu ovlaščene sertifikacione organizacije.

Pravo na podnošenje prijava imaju iskuljučivo ovlašćeni korisnici oznaka georafskog porekla poljoprivrednih proizvoda sa teritorije Grada Novog Sada.

Rok za podnošenje prijava je do 30. aprila 2024. godine u 15 časova.